Het hartchakra

Het hartchakra zit boven de onderste drie en onder de bovenste drie chakra’s. In het hartchakra zijn we ‘menselijk’. De onderste drie chakra’s zijn materieel en van nature dierlijk. De bovenste drie chakra’s zijn spiritueel. Bij de meeste mensen blijft de energie in de onderste drie chakra’s hangen. Door yoga, ademhalingsoefeningen en meditatie kun je de energie langzaam naar het hartchakra laten stijgen. De spirituele ontwikkeling volgt.

ANAHATA (ONGESLAGEN GELUID)
Het woord anahata betekent ‘ongeslagen geluid’. Het hart ‘hoort’ en ‘voelt’. Het is de stem van de stilte. Lucht is het element van dit chakra. De lucht beweegt in alle richtingen en het is iets wat we delen met elkaar. Zonder lucht en liefde is er geen leven. Op dat niveau zijn we met elkaar verbonden.

In het vierde chakra zit een kracht met ongekende mogelijkheden en met een eigen intelligentie. Het vierde chakra is lief en sterk tegelijkertijd. Hier gaat het om de onvoorwaardelijke liefde. Als je onvoorwaardelijk liefhebt, blijf je nooit met lege handen achter. Wanneer je vanuit het vierde chakra leeft, heb je een directe verbinding naar het zevende chakra. Je krijgt toegang tot meer kennis.

Wij verlangen allemaal naar de verbinding met onszelf. Het geluk zoeken we overal, maar eigenlijk zit het allemaal in ons hart.

Mantra AUM

Volgens de yogische traditie is het zichtbare universum uit de klank AUM ontstaan. Uit de drie letters AUM ontstaat OM. De vibraties van het pure, universele bewustzijn produceren het stille geluid OM. Uit deze klank zijn de vijf basiselementen ontstaan. Alles in de natuur en de mens bestaat uit deze elementen. OM is de oerklank en komt voor in alle tradities (shalom, hum, amen, amin).

OM is het symbool voor vier bewustzijnsniveaus en de wereld van maya, illusie. Deze zijn: de normale waaktoestand, droomtoestand, diepe slaap, absolute staat van zijn en de illusie. Door de sluier van de illusie zien we de waarheid niet. Wanneer je het spirituele pad bewandelt, is transformatie naar een hogere staat van bewustzijn mogelijk.

OM heeft een genezende werking op het lichaam en de geest. Wanneer we de klank OM chanten, ervaren we rust en maken we contact met onszelf. In AUM zijn de drie belangrijkste levensenergieën aanwezig. Dat zijn: creatieve energie, energie van levensonderhoud en energie van verandering. In de klank OM worden we herinnerd aan deze levenscyclus, aan onze af- en aankomst.

OM chanting heeft een duizenden jaren oude traditie. De vibraties van deze klank transformeren de emoties, negatieve energie en gedachten. Wanneer we regelmatig de mantra OM chanten, ervaren we rust, vrede en liefde. (Gezond leven met yoga, Maja Miklic)

Het spirituele hart

Wanneer iemand je vraagt wie je bent, dan wijs je met je hand naar het hart. Het hart zit in de borstkas, in het midden van het lichaam. Het is ook het centrum van je bewustzijn en is veel meer dan een spier. Het hart is het allereerste orgaan dat volledig werkt in een menselijk embryo.
Alle indrukken en informatie van buitenaf komen eerst bij het hart binnen en daarna gaan ze naar de hersenen. Van de hersenen ontvangt het lichaam de signalen en reageert daarop. Het buikgevoel is een reactie op de impulsen vanuit de hersenen.

De belangrijkste weg voor de meesten van ons is van het hoofd naar het hart. In de stilte laten we het hart spreken.

Wanneer we het hart en de hartenwens negeren, leidt dat meestal tot een ongelukkig leven. Het hart is de kern van ons bestaan. Leren naar het hart te luisteren en vanuit het hart te handelen is het mooiste wat er is. Het hart is de schakel tussen het lichaam en de ziel. Het brein heeft meer een lichamelijke functie en het hart werkt op een dieper niveau. Naast het fysieke hart bestaat er ook een spiritueel hart. De weg van yoga is de weg van het spirituele hart. (Yoga voor het hart, Maja Miklic)

“Hier is mijn geheim, mijn simpele geheim. Alleen met het hart kun je goed zien. Wat essentieel is, is onzichtbaar voor het oog.” – Antoine de Saint-Exupéry

Yoga is een weg naar binnen

“Een reis van duizend mijlen begint met een enkele stap“. Yoga is een weg naar binnen. Yoga is meer dan alleen lichamelijk bezig zijn. Yoga brengt je in evenwicht. Alle losse stukjes van jezelf worden verenigd. Je voelt je een met jezelf en met anderen, je ervaart geluk en harmonie. Yoga is accepteren wat er is en daar dieper op in gaan. Jezelf zijn en bij jezelf blijven. Altijd en overal. Bewust, alert en ontspannen tegelijkertijd. Het is de beste medicijn van 24 uur wordt weleens gezegd.
Het is niet alleen de beste, maar ook altijd en overal verkrijgbaar. Het vereist wel discipline, maar het loont ook. Het is geschikt voor iedereen die daar open voor staat. Yoga is niet zweverig, maar juist heel erg aards. Je wordt bewust van het lichaam, de adem en de geest.

Bewustwording met yoga

Bij yoga gaat het vooral om bewustwording. Het gaat niet alleen om het lichaam, maar ook om de adem, de geest en emoties. In een yogahouding houding word je je bewust van het huidige moment, van je lichaam en adem. Doordat je de beweging en adem met elkaar verbindt, heb je je geest onder controle. De aandacht is naar binnen gericht. Je accepteert de conditie en lenigheid van het lichaam op dat moment. Het ultieme doel van yoga is samadhi, bevrijding en verlichting. Om verder in yoga te komen is een strenge discipline vereist. Als yogi gaat het je niet om het resultaat. Het beoefenen van yoga is een doel op zich. Samadhi kun je niet forceren, het wordt je wel of niet gegeven. – Uit het boek 300 yogahoudingen