Menu Sluiten

YOGISCHE KENNIS

Yoga betekent verbinding, eenheid tussen het lichaam, de geest en de ziel. Velen denken dat yoga alleen voor flexibiliteit en ontspanning bedoeld is. Yoga is veel meer dan dat. De yogische kennis is uniek en geschikt voor iedereen, ongeacht je religie. Yoga is een weg naar een gezond en gelukkig leven. De effecten van yoga zijn niet in woorden te omschrijven. Het is een persoonlijke ervaring; iets wat je van binnenuit beleeft en ervaart.

VIJF YOGAPADEN
Er zijn vijf belangrijke yogapaden. Dat zijn: bhakti yoga, karma yoga, gnana yoga, ashtanga yoga en hatha yoga. Bhakti yoga is het pad van devotie. Het is de verbinding die je voelt voor het goddelijke of voor een Guru, een spiritueel leraar. Karma yoga: ‘Karma’ betekent actie. Alles wat we doen, heeft consequenties. Op elke actie volgt een reactie. Met karma yoga verrichten we onbaatzuchtig werk voor anderen. Gnana yoga is yoga van de spirituele kennis. Het gaat om de kennis over je ware zelf, de ziel. Je kunt veel over yoga lezen of horen, maar de yogische kennis gaat van hart tot hart. Het is niet in woorden uit te leggen. Ashtanga yoga is yoga van acht stappen naar verlichting volgens Patanjali. Het is een weg van mentale discipline. Alle stappen werken samen en versterken elkaar. Hatha yoga is onderdeel van ashtanga yoga.

YOGA IS HET BEHEERSEN VAN DE GEDACHTENSTROOM
Yoga is het verstillen van de stroom van gedachten. Het betekent: controle over de gedachten. In Sanskriet: Yogaś citta-vṛtti-nirodhaḥ. Yogas: eenwording, eenheid, vereniging, integratie. Chitta: geest, het denken, bewustzijn, perceptie. Vritti: stroom, rollen. Nirodha: het beëindigen, stoppen, ophouden.

DE YOGA SOETRA’S
‘De Yogasoetra’s van Patanjali’ is een mooi book, waarin o.a. de basisprincipes van yoga worden uitgelegd. ‘De Yogasoetra’s van Patanjali’ bevat 196 verzen en deze verzen zijn verdeeld over vier hoofdstukken. In het tweede hoofdstuk wordt het pad van ashtanga yoga, het achtvoudige pad naar verlichting, beschreven. De acht geleidingen van yoga zijn: yama (sociale gedragscodes), niyama (individuele gedragscodes), asana (houding), pranayama (ademoefening), pratyahara (terugtrekking), dharana (concentratie), dhyana (meditatie) en samadhi (verlichting). Ze zijn met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar beoefend worden. Leven volgens de eerste twee van de acht geleidingen (yama’s en niyama’s) helpt ons om bewuster leven. Yama’s zijn de universele wetten en sociale gedragscodes. Yama staat voor de relatie met de buitenwereld. Niyama’s zijn gedragscodes van individuele discipline. Niyama staat voor de relatie met de binnenwereld. Door deze idealen na te streven gaan we in alle opzichten beter functioneren.